Borger

Nyt koncept skal forhindre volden

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Krisecenteret i Nuuk holder officiel åbning, efter at det har gennemgået en større renovering, der gælder både de fysiske rammer, såvel som stedets koncept.

Forvaltning for Børn og Familie holder officiel åbning af det nye krisecenter, onsdag den 17. februar, klokken 13.00.

Forvaltning for Børn og Familie har længe haft et ønske om og et behov for ikke kun at tilbyde akut husly, men også at kunne tilbyde kvinder og børn et længerevarende, målrettet behandlingsforløb.

Nu kan krisecenteret både tilbyde kvinderne akut husly i tre måneder og et behandlingsforløb af seks måneders varighed. Der vil desuden også kunne tilbydes efterværn i tilsvarende seks måneder.

Behandlingsenheden kan huse fire familier af gangen. Det nye behandlingskoncept har fokus på at hjælpe kvinderne ud af volden. Med en udvidelse af krisecenterets tilbud, ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at forbedre vilkårene for børn, der vokser op i hjem med vold.