Borger

Kommuneqarfik Sermersooq etablerer ”Tryghedspatrulje”

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Fra på torsdag vil to ”Tryghedspatruljer” være til stede i bybilledet i Nuuk og Nuussuaq. Patruljerne består af to ungerådgivere, der har til opgave at kontakte de unge, der opholder sig i bybilledet i aftentimerne.

Medarbejderne vil undersøge hvorfor de unge opholder sig på gaden, og informere dem om de tilbud der er til dem. Derudover vil de også kunne køre de unge hjem, eller sætte dem i kontakt med en sagsbehandler, hvis hjemmet ikke er trygt.

”Jeg vil ikke acceptere at vores børn skal gå usikkert rundt på gaden om aftenen. Derfor har jeg besluttet, at medarbejdere fra Forvaltning for Børn og Skole i de kommende uger skal være til stede hvor de unge færdes, og på den måde prøve at forebygge de overfald vi har set i den seneste tid,” siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen.

Tryghedspatruljen skal ses som et midlertidigt supplement, til de mange tilbud kommunen i forvejen har til børn og unge.

”Kommuneqarfik Sermersooq har en lange række tilbud til udsatte unge. Gademedarbejdere, ungdomsrådgivning og ungecenteret er blot nogle af de tiltag vi arbejder med. Desværre er vores tilbud tilsyneladende ikke nået ud til alle i målgruppen. Jeg håber vores nye tryghedspatrulje kan få kontakt med dem,” siger Charlotte Ludvigsen.

Charlotte Ludvigsen har også inviteret politiet til et dialogmøde, hvor en samlet indsats mod vold blandt børn skal drøftes.

”Nuuk skal være en tryg by for alle, og det vil jeg arbejde for, men kommunen kan ikke løse problemet alene,” siger Charlotte Ludvigsen.