Borger

Kommunalvalg 2021

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Der afholdes valg til kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq den 6. april 2021.

Valgstederne åbner kl. 9 og lukker kl. 20.

Der skal vælges 19 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

Valgret

For at kunne stemme til kommunalvalget skal du have valgret og være optaget på valglisten.

Du har valgret og dermed ret til at stemme, hvis du:

Har du ikke fast bopæl i Grønland, har du alligevel ret til at stemme til kommunalvalget, hvis du forud for fraflytningen har været tilmeldt folkeregistret i mindst 2 år og:

Hvis du ikke har fast bopæl i Grønland, men opfylder ovenstående krav, skal du anmode om optagelse på valglisten for at bevare din stemmeret. Dette gøres ved at udfylde denne blanket, og sende den til kommuneqarfik@sermersooq.gl

Anmeldelse af kandidater

Anmeldelse af kandidater til kommunalvalget skal indleveres til valgbestyrelsen senest den 23. februar 2021 kl. 12.00.

I henhold til valglovens § 14-17 kan valgberettigede personer opstille til kommunalbestyrelsen for et parti, som enkeltkandidater eller som enkeltkandidater for kandidatforbund. For at stille op uden for et parti kræver det mindst at 10 af valgkredsens vælgere som stillere. 

 –  Kandidatanmeldelse til kommunalvalg: Hent blanket

 –  Partianmeldelse til kommunalvalg: Hent blanket

Afstemningssteder

 –  Afstemningssteder og afstemningsledere i Kommuneqarfik Sermersooq finder du her: Hent listen

Valg til Bygdebestyrelser og Menighedsrepræsentation

Der afholdes valg til Bygdebestyrelser og Menighedsrepræsentation i forbindelse med kommunalvalget d. 6. april 2021.

 –  Kandidatanmeldelse til bygdebestyrelsesvalg: Hent blanket

 –  Partianmeldelse til bygdebestyrelsesvalg: Hent blanket

 –  Kandidatanmeldelse til menighedsrepræsentation: Hent blanket