Borger

Nyt brugervenligt Affaldsregulativ

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Et nyt affaldsregulativ skal gøre det nemmere for både borgere og virksomheder i Kommuneqarfik Sermersooq, at leve op til deres forpligtigelser i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af affald.

Det nye affaldsregulativ er gjort mere brugervenligt. Som den største ændring er de to tidligere regulativer, til henholdsvis virksomheder og privatpersoner, sat sammen til ét regulativ. Det er desuden blevet mere detaljerede, og indeholder flere ”affaldsfraktioner” end tidligere. Det vil sige, at de overordnede typer affald nu er blevet delt op i mere specifikke typer.

Det er hensigten at forbedre kommunens muligheder for en mere miljørigtig håndtering af affaldet. Det nye affaldsregulativ gør det muligt for kommunen at stille større krav til affaldsproducenterne, og derved i langt højere grad end tidligere sørge for, at det faktisk er dem der forurener, der betaler for oprydningen. Derudover er det nye affaldsregulativ nemmere for borgeren og erhvervslivet at læse og forstå, og derfor vil det blive nemmere at komme korrekt af med sit affald.

Bæredygtighed og FN’s verdensmål er højt prioriteret ved Kommuneqarfik Sermersooq, og et af de områder hvor vi alle reelt kan gøre en forskel, er på affaldsområdet.

”Vi er allerede langt her i kommunen, hvor både borgere og erhvervslivet sorterer affald i stigende grad. Det er enormt positivt når vi kan se at vores genanvendelsesprocenter har været markant stigende de seneste år”, fortæller Miljøchef Frank Rasmussen.

Han forklarer også, at man har oplevet at der specielt i byggeriet kommer mange nye materialer ind, som det gamle regulativ ikke kunne tage højde for. Derfor har affaldscenteret fundet det nødvendigt at foreslå en gennemgribende opdatering af affaldsregulativerne.