Services

Informationsmøde: ”Råstofanlæg” i Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kom til informationsmøde om projektet torsdag den 28. januar 2021 kl. 16.30-18.30 i Katuaqs Venskabssal.

Projektejer og dets rådgiver fortæller om projektforslaget, mens Kommuneqarfik Sermersooq orienterer om planloven gældende for projektansøgninger og processen herfor.

Herefter har du mulighed for at stille spørgsmål til projekt og lovgivning.

Arrangementet bliver tolket

Råstofanlæg

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 modtaget en projektansøgning fra Arkitekt Thomas Riis ApS, på vegne af Dykkerfirmaet Masik, med ønske om arealreservation for at etablere et råstofanlæg i delområde 4B4, nord for anstalten i Nuuk. Projektet ønsker at etablere et plant areal i tilknytning til et kajanlæg, hvorpå sømateriale kan håndteres og sorteres, fragmenteres og opbevares.

For yderligere information om projektet og indsendelse af høringssvar, henvises til kommunens høringsportal.