Borger

Vellykket borgermøde i Paamiut

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq inviterede til borgermøde i Paamiuts forsamlingshus, for at inddrage borgerne i en proces, der skal øge det fysiske aktivitetsniveau i byen.

Politikerne fra Udvalg for Økonomi og Erhverv tog imod de 40 fremmødte borgere, som alle var med til at diskutere, komme med input og fremsætte deres ønsker i forhold til aktiviteter og tiltag i byen.

Der var gang i snakken, hvor der blandt andet blev talt om flere fitness faciliteter, og at man på den måde kunne få flere borgere til at være fysisk aktive. Også Natteravnene blev der talt om, når der blev diskuteret frivillighed. Politikerne lyttede med på hvert bord, og skiftedes til at gå frem og tilbage mellem bordene i forsamlingshuset, så alle blev hørt.

Som afslutning på arrangementet blev de endelige forslag præsenteret, skrevet ned, og sendt videre til Nuuk, hvor politikerne vil tage forslagene til yderligere efterretning.

Dagen efter borgermødet var der også tid til, at Udvalg for Økonomi og Erhverv kunne besøge brandstationen. Her blev der blandt andet fortalt om den voldsomme brand i Paamiut, der kostede 3 mennesker livet, og hvordan det store arbejde med at slukke ildebranden var gået.

Royal Greenland fik også besøg af udvalgspolitikerne, hvor fabrikschef Jan Jørgensen fortalte om arbejdsgangen på fabrikken. Royal Greenland vil gerne være med til at aktivere de unge, og allerede fra børnene er helt små, bliver de inviteret ind i fabrikken, så de kan se hvordan det hele foregår. Når de bliver ældre, får de tilbud om at komme i skolepraktik, og på den måde håber Royal Greenland at de inddrager så mange unge mennesker som muligt, både i deres opvækst og i forhold til job i fremtiden.

På turen fik Udvalg for Økonomi og Erhverv også mulighed for at mødes med både Erhvervsrådet og Lokaludvalget i Paamiut, ligesom udvalget også besøgte Materialgården og modtagerstationen.