Borger

Send regninger inden 15. januar [1]

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Årsafslutningen for 2020 nærmer sig. I den forbindelse vil vi venligt anmode Dem om, at alt udfør arbejde i året 2020 er faktureret senest den 15. januar.

I samme forbindelse anmoder vi om, at der fremsendes kontoudtog pr. 31 december 2020. Og kontoudtog skal sendes til kreditor@sermersooq.gl.

Fremsendelse af faktura sker via e-mail til: efaktura@sermersooq.gl eller som OIOUBL-faktura.

Vi ønsker alle vore samarbejdspartnere god jul og et lykkebringende godt nytår, vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år.