Borger

Øget fokus på affaldssyndere

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Det er ikke tilladt at gemme affald ind imellem udtjent fiskenet, og hvis det er tilfældet, kan affaldssynderen i fremtiden se frem til at det bliver dyrere at komme af med brugte fiskeredskaber.

Kommuneqarfik Sermersooq er en erhvervsvenlig kommune og derfor er det naturligt, at der på Sermersooq Affaldscenter er lavet forskellige tiltag, der er med til at gøre det billigere for forskellige erhverv at komme af med affaldet.

Inden for fiskerierhvervet er et af tiltagene, at det skal være billigt for fiskere og fangere at indlevere deres gamle fiskenet, langliner og trawl. Taksten for at aflevere det udtjente fiskegrej er blevet nedsat, så det nu kun koster 180 kroner at aflevere 1 ton fiskegrej til Affaldscenteret. – Men så skal det også skal være sorteret, og ikke være blandet sammen med andet affald.

Gamle fiskenet, langliner og trawl der bliver bragt ind på Affaldscenteret, bliver nemlig sendt til Danmark hvor det bliver genbrugt og lavet om til nyt materiale. Her bliver de renset og granuleret, således det kan bruges at fremstille nye plastprodukter, herunder møbler og bænke.

På Affaldscenteret i Nuuk, har man flere gange været udsat for, at der ligger en bunke affald gemt mellem fiskenet, langliner og trawl.

”Affald skal ikke ende mellem en masse udtjent fiskeredskaber. Det skal sorteres og smides ud forsvarligt. Når man gemmer sit affald mellem fiskeredskaberne, er det forbundet med meget store omkostninger at forberede affaldet til genanvendelse, og disse omkostninger ender i sidste ende hos skatteborgeren,” forklarer Miljøchef, Frank Rasmussen.

Affaldscenteret arbejder nu på en ordning, hvor de indleverede fiskeredskaber mærkes ved indlevering, og det giver mulighed for at finde tilbage til affaldssynderne, hvis man ved efterbehandlingen af fiskeredskaberne finder gemt affald. I de tilfælde vil man efterfølgende få tilsendt en regning, som er svarende til den ekstra omkostning Affaldscentret har haft til håndteringen.  

”Det et uansvarligt at lægge ansvaret fra sig, og få andre folk til at rydde op i sit skrald. Det er ikke det, vi på affaldscenteret skal bruge tid på. Vi skal modtage de udtjente fiskenet sorteret og fjernet for andet gammelt affald, og så skal vi sikre at så meget som muligt kan blive genbrugt”, forklarer Miljøchef Frank Rasmussen.

Spøgelsesgarn opfisket i Sermiligaaq

Spøgelsesgarn er en torn i øjet på naturen, og for dyrelivet kan det være decideret farligt. Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har derfor i år bevilget midler til opfiskning af spøgelsesgarn ved Sermiligaaq. Dette har resulteret i at der er opfisket cirka 2,5 tons garn og langliner. Disse er nu modtaget på Sermersooq Affaldscenter og forarbejdet til genbrug eller destruktion.