Borger

Majoriaq Nuuk og Arbejdsmarkedskontoret er slået sammen

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Den 1. december slog Majoriaq Nuuk og Arbejdsmarkedskontoret deres kontorer sammen.

Med sammenlægningen indføres et ”En-dørs-princip”, så alt job-relateret ved kommunen samles under samme tag. Det betyder, at alle der før skulle have henvendt sig til Arbejdsmarkedskontoret, nu skal henvende sig ved Majoriaq på Jens Kreutzmannip Aqq 7.

Arbejdssøgende skal komme for at blive registreret, og fraflytningsansøgere samt revaliderings- og flexjobansøgere skal henvende sig ved Majoriaq-bygningen.

Kort sagt skal alle henvendelser vedrørende arbejdsmarkedsforhold behandles på Jens Kreutzmannip Aqq. 7.

På grund af de gældende corona-restriktioner må kun 4 personer opholde sig i receptionen på samme tid.