Services

Ingen corona på Kangillinnguit Atuarfiat

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Onsdag morgen blev skoleinspektøren på Kangillinnguit Atuarfiat og Forvaltning for Børn og Skole meddelt, at en elev på skolen var testet positiv for corona ved ankomst til Rigshospitalet tirsdag aften. Dette viste sig heldigvis efterfølgende at være et falsk positivt svar. Det vil sige, at eleven ikke var smittet med corona.

Når forvaltningen og skolen får sådan en besked, går der et beredskab i gang. Myndighederne – i dette tilfælde politiet – gav besked om, at eleverne i den pågældende klasse samt dennes søskendes klasse skulle blive hjemme og lade sig teste. Dette udvidede forvaltningen til også at omfatte klassernes lærere. Det var vigtigt at få hurtigt fat i forældre og lærere til disse to klasser, inden de tog afsted hjemmefra. Hvilket blev prioriteret højest. Derudover gik skolen i gang med en skrivelse til disse to klasser om situationen, så de spørgsmål, de efterfølgende måtte have haft, kunne besvares.

Nyheden om en mulig coronasmittet elev blev dog hurtigt spredt til medierne, hvilket fik forældre til børn i andre klasser til at henvendelse sig til skolen og til at hente deres børn.

Vi skal dog tydeliggøre, at der ved at hjemsende de to berørte klasser er taget et forsigtighedsprincip i brug, og der var på tidspunktet ikke behov for hverken at sende flere klasser hjem eller lukke skolen. Brugen af sidstnævnte mulighed ligger desuden ikke hos skoleinspektøren eller forvaltningen, men derimod hos Landslægen.

Vi er glade for, at sagen fik et godt udfald, da eleven viste sig alligevel ikke at være smittet. Vi forventer derfor at genoptage en almindelig skoledag fra torsdag den 17. december.

Sagen viser dog, at risikoen stadig er der, og vi alle skal tage et personligt ansvar, lige som myndighederne opfordrer til.