Borger

Der er mere hjælp på vej til udsatte familier

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Færre børn skal anbringes uden for hjemmet, og man skal mindske risikoen for tidligt skadede børn. Sådan lyder det i den nye Familiepolitik, som Kommunalbestyrelsen for nyligt har vedtaget.

”Vi er meget glade for den nye Familiepolitik, og at der er så stor fokus på familielivet nu. Vi ved, at både store og små skridt gør en forskel”, siger Formand for Udvalg Børn og Familie, Uju Petersen.

Indsatsen bliver med hjælp fra de mange nyuddannede psykoterapeuter. Der skal derfor ansættes en psykoterapeut i hvert familiecenter i både Tasiilaq, Nuuk og Paamiut. Hver psykoterapeut vil kunne hjælpe op til syv familier af gangen.  

Der tilbydes også social pædagogisk støtte og vejledning i hjemmet – de såkaldte hjemme hos’ere – til familier, der oplever at have en uoverskuelig og kaotisk hverdag, eller hvor forældre har svært ved at påtage sig forældrerollen, og derfor har behov for støtte og hjælp for at opnå en mere struktureret hverdag.

Ved hjælp af de nyuddannede grønlandske psykoterapeuter vil hjælpen i Kommuneqarfik Sermersooq blive bedre. Familier vil igennem behandlingsforløbet mere rustet til at klare hverdagen, og færre børn vil derfor blive anbragt uden for hjemmet.

Mere personale

I Tasiilaq bliver hjælpen forbedret på sagsbehandlerområdet. Der har i det seneste års tid været fokus på genopretning på efterslæb og opfølgning på blandt andet socialfaglige undersøgelser, og tilsyn til plejeanbragte. Rejseholdet, der har været i Tasiilaq, har fået ordnet et stort efterslæb på socialfaglige undersøgelser, dels med hjælp fra sagsbehandlere i Nuuk, men også med en stor indsats fra lokale sagsbehandlere og socialrådgivere i Tasiilaq.

Nu har Kommuneqarfik Sermersooq budgetteret i alt 1.8 millioner kroner hvert år, de næste fire år. Her ønskes der fire nye sagsbehandlerstillinger i Tasiilaq. De vil kunne varetage 35 sager i gennemsnit. Flere sagsbehandlere i Tasiilaq vil gøre, at arbejdet bliver mere effektivt samtidig med, at medarbejderne vil opleve et mindre arbejdspres. På den måde kan man gøre stillingen mere attraktiv.  

”Vi kan se, at borgerne har behov for hjælp, og vi skal kunne hjælpe dem med at finde ressourcerne frem, så de er bedre rustet til at klare hverdagen. Det skal ikke være et tabu at tale om problemer, eller at man har behov for hjælp, og det er derfor vi forstærker indsatsen, også i Tasiilaq”, siger formand for Udvalg Børn og Familie, Uju Petersen.

Kommuneqarfik Sermersooq håber på den måde, at man kan sikre barnet en tidlig indsats og have færre anbringelser uden for hjemmet.