Borger

Spildolie gemmer på stor gevinst for samfundet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Sermersooq Affaldscenter vil gå i dialog med borgere og virksomheder for at sikre en korrekt håndtering af spildolie. Forskellen på ukorrekt og korrekt håndtering går fra en økonomisk og miljømæssig belasting til en decideret ressource.

”I et industrisamfund er spildolie uundgåeligt, så det handler om at finde den bedste måde at behandle det på for samfundet som helhed. Hvis det bliver gjort korrekt, kan spildolien faktisk gå hen og være en ressource. Omvendt kan uforsvarlig håndtering være særdeles belastende for både miljøet og borgerne,” siger Frank Rasmussen, miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq.

Derfor har Sermersooq Affaldscenter iværksat en ny fase af spildoliestrategien, som indeholder flere tiltag. Man vil blandt andet gå i tættere dialog med relevante virksomheder og aktører omkring deres spildoliehåndtering. Ligeledes fokuseres Affaldscenterets opmærksomhed på de opstille opsamlingstanke til fiskere, fangere og bådejere således brugerne i højere grad udnytter ordningen korrekt og derved kan bortskaffe deres spildolie på en forsvarelig og miljøvenlig måde.

Affaldscenteret vil ligeledes kigge på de aktører, som i dag afbrænder spildolier i Nuuk. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at aktørerne kun afbrænder den mængde og den kvalitet, som deres anlæg er miljøgodkendt til. ”Vi ved, at ukontrolleret spildolieafbrænding har miljømæssige konsekvenser, som eksempelvis udledning af dioxiner og tungmetaller, der desværre hurtigt kan finde vej til spisebordet eller på anden måde ophobes i fødekæden”.

Kølervæske er en stor synder

En lille ændring, som kan betyde en stor hjælp, er, at holde kølervæske adskilt fra spildolien. Hvis der er kølervæske i spildolien, bliver det meget mere besværligt og miljømæssigt værre at skulle bortskaffe.

For at hjælpe udviklingen bedre på vej vil affaldscentret derfor besøge en række virksomheder for at styrke dialogen og fremme den fælles forståelse, for hvilken gevinst, der ligger for fødderne samfundet.

”Vi ser frem til at realisere potentialet i den her uudnyttede ressource bedre. Det kræver, at vi samarbejder om det, og hvis det lykkes, bliver det til alles bedste”, siger Frank Rasmussen.