Borger

Sermersooq uenig med ombudsmanden

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Økonomiudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq har besluttet ikke at efterkomme et pålæg fra Inatsisartuts ombudsmand.

”Vi har normalt stor respekt for det arbejde Inatsisartuts ombudsmand udfører, men i dette tilfælde mener vi, at vi har håndteret sagen korrekt, og mener derfor at en domstolsprøvelse af ombudsmandens afgørelser vil være nyttig”, siger formand for Udvalg for Velfærd og arbejdsmarked Inge Olsvig Brandt.

I 2014 bliver det klart for kommunalbestyrelsen, at Kommuneqarfik Sermersooq har de højeste sociale ydelser i Grønland, og at de motiverer mange modtagere af offentlig hjælp til at flytte til kommunen uden at have bolig her. Som en konsekvens sænkes taksterne i 2015 for alle modtagere af offentlig hjælp. En af disse modtagere klagede til ombudsmanden.  Sagens kerne er spørgsmålet og hvorvidt denne modtager på forhånd var korrekt informeret om takstnedsættelsen.

”Vi mener at vi i denne sag har handlet efter loven, det mener vores juridiske rådgivere også”, siger Inge Olsvig Brandt.

Da Inatsisartuts ombudsmand på forhånd har meldt ud at de vil hjælpe klagerne med at søge fri proces til en retssag mod kommunen, er Kommuneqarfik Sermersooq på nuværende tidspunkt ikke i stand at udtale sig yderlige om sagen.

Sagen blev drøftet på økonomiudvalgets møde den 12. november. Siumuts to medlemmer af udvalget, var uenige med afgørelsen