Borger

Politikerne slår ring om de bløde trafikanter

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Fra budget 2021 afsættes en mio. kr. årligt til udmøntning af helhedsplanen for cyklister og fodgængeres færden i trafikken.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, og derfor skal en helhedsplan for cyklister og fodgængeres færden i trafikken fremlægges til politisk beslutning inden udgangen af 2020.

Planen skal blandt andet sikre, at de bløde trafikanter kan komme frem året rundt, hvilket selvfølgelig også indebærer prioriteret snerydning af kommunens stisystemer.

”Planen skal både ses som en håndsrækning til dem, der er afhængige af at komme på arbejde eller i skole som blødetrafikanter og samtidig som en opfordring til, at flere vælger at gå eller cykle. Det er godt for folkesundheden og en støtte til GIFs mål om at Grønland skal være verdens mest fysisk aktive land i 2030” siger gruppeformand i Samarbejdspartiet, Michael Rosing.