Borger

Nuuk på vej mod bæredygtighedscertificering

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I dag fejrer Kommuneqarfik Sermersooq modtagelsen af det første af en række beviser, der skal til for at kunne erklære Nuuk for bæredygtighedscertificeret. Under supervision fra organisationen EarthCheck har Kommuneqarfik Sermersooq forpligtet sig til at udvikle Nuuk som en bæredygtig turistdestination.

Kommuneqarfik Sermersooq har taget de indledende skridt mod at blive den første bæredygtighedscertificerede hovedstad i verden. Diplomet, som kommunen har modtaget, er en såkaldt bronze benchmarking – eller et sammenligningsgrundlag. Sammenligningsgrundlaget udarbejdes årligt og udgør udgangspunktet for vurderingen af, om kommunen lever op til sine målsætninger og forpligtelser på bæredygtighedsområdet. Over tid kan kommunen både sammenligne egen præstation med tidligere år og andre destinationer rundt omkring i verden.

I samarbejde med organisationen EarthCheck arbejder kommunen på at blive en såkaldt Sustainable Destination. Det betyder, at kommunen på sigt vil øge standarden for løsningen af bæredygtighedsrelaterede udfordringer såsom beskyttelse af natur og kulturarv på en økonomisk bæredygtig måde.

Fejringen finder sted i dag på Hotel Hans Egede, hvor samarbejdspartnere fra erhvervslivet deltager. Til receptionen vil Kommuneqarfik Sermersooq præsentere rapporten, som er grundlaget for bronze-certificeringen.

– Vi præsterer godt på vandforbruget i Nuuk og selvfølgelig på den grønne strøm fra Nukissiorfiit. Men vi har forbedringer til gode, når det kommer til vores forbrug af fossile brændstoffer. Det årlige sammenligningsgrundlag giver os et overblik over vores udfordringer, og hvilke vi skal tage fat på, fortæller konsulent Asmus Jessen Rubæk i Kommuneqarfik Sermersooq.

I løbet af det sidste år har Kommuneqarfik Sermersooqs GreenTeam samarbejdet med EarthCheck i bestræbelserne på at lægge fundamentet for dette bæredygtighedsprojekt. I de forgangne måneder er erhvervslivet også inddraget i arbejdet, da en stor del af de relevante data, der ligger til grund for erhvervelsen af Bronze-certificeringen, kommer fra private samarbejdspartnere.

– Hos EarthCheck arbejder vi med at støtte virksomheder, fællesskaber og offentlige myndigheder i at levere resultater til gavn for både planeten og erhvervet. Vi er meget imponerede over, hvordan Kommuneqarfik Sermersooq har holdt fast i at levere bæredygtige resultater, selvom vi alle er midt i en verdensomspændende pandemi. Vi håber andre følger trop, siger André Russ, Vice Præsident for salg ved EarthCheck.

Fejringen foregår under hensyn til alle corona-restriktioner.