Borger

Lad os passe på hinanden

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Et badge skal være med til at sikre, at vi holder 1-2 meters afstand til hinanden.

Vi har alle sammen et ansvar for at passe på hinanden. Specielt i disse tider, hvor vi skal minde hinanden om at holde afstand til andre, for at undgå risikoen for smitte.

Kommuneqarfik Sermersooq har i den forbindelse lavet et badge, som er med til at sikre yderligere synlighed omkring bedre hygiejne – samtidig med at man bliver mindet om korrekt afstand til hinanden, som myndighederne anbefaler.

Carsten Jensen arbejder i år med strategisk udvikling i Kommuneqarfik Sermersooq omkring hygiejne m.v. sammen med en Hygiejnegruppe, som blandt andet står for at lave forskellige strategier, fortæller hvor vigtigt det er, at holde afstand til hinanden.

”Vi har indført omfattende tiltag i kommunen for at minimere risiko for virus. Og for at arbejde generelt med bedre hygiejne.  Alle skoler og institutioner samt Hjemmehjælpen har hver især sin egen hygiejnestrategi, og børn lærer også om bedre hygiejne, primært håndvask. Det er alt lige fra skærpede hygiejneprocedurer, online-møder frem for personligt fremmøde, og meget andet. Det er omfattende og gennemgribende foranstaltninger, men den absolut vigtigste faktor i at stoppe en eventuel spredning, er, at holde afstand til hinanden. Derfor bruger vi også de her badges, til både at minde borgere og ansatte om budskabet”, siger Carsten Jensen.

Najattaaq Jørgensen er Afdelingsleder for hjemmehjælpen og ældrekollektiver i byer og bygder, og fortæller at hjemmehjælperne har lagt mærke til at badget bliver respekteret. ”Vores medarbejdere har deres badge på, når de for eksempel er ude og handle ind for de ældre, og de mærker tydeligt at det bliver respekteret, og at folk holder afstand. Det er meget vigtigt at folk holder afstand til vores hjemmehjælpere, da de arbejder med ældre mennesker, der er i risikogruppen”, fortæller Najattaaq Jørgensen.

Det blå badge er allerede sendt ud til alle byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq, så ansatte i kommunen kan være med til at sprede budskabet om at holde 1-2 meters afstand.