Borger

Budgetforligspartier: Vækstmotoren må ikke stoppe

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Et budgetforlig for Budget 2021 i Kommuneqarfik Sermersooq er indgået mellem Inuit Ataqatigiit, Demokratit og Samarbejdspartiet. Væksten i kommunen er vigtigere end nogensinde. Forligspartierne er enige om, at kommunen ikke skal spare sig ud af COVID-19-krisen. En ambitiøst anlægsplan skal udgøre et solidt bolværk mod samfundsøkonomisk stagnation.

Igen i år prioriterer budgetforligspartierne en ambitiøs og fremadskuende anlægsplan, der skal holde hjulene i kommunen i fuld gang. Hvis vækstmotoren stopper, går samfundsøkonomien i stå og det betyder en forøget risiko for at virksomheder går konkurs.

– Det er afgørende for vores kommune, at vi ikke lader os slå ud af, at vi står i en verdenspandemi. Vi finder en vej gennem krisen, så vores økonomi – og dermed serviceniveau og levestandard ikke falder. Med denne anlægsplan er vi med til fortsat at sikre eksistensgrundlaget for vores virksomheder – og i sidste ende vores vækst, forklarer Justus Hansen.

I tilfælde af konkurser som følge af en økonomisk sparepolitik, mener forligspartierne, at en stigning i arbejdsløshed og mistrivsel i familierne vil følge. For at undgå dette scenarie er man blevet enig at afsætte 300 mio. til anlægsprojekter i 2021. Det svarer til 15 % af kommunens samlede budget.

– Jeg er glad for, at vi i forligspartierne kan samles om dette afgørende spørgsmål. Vi skal holde gang i hjulene – både for vores børn og familier her og nu, men i særdeleshed også for at sikre, at vi bliver ved med at fremtidssikre mulighederne for vores borgere, siger Borgmester Charlotte Ludvigsen.

Sikringen af beskæftigelse, uddannelse og trivsel for helt almindelige familier står højt på prioritetslisten for forligspartierne. Når familier nyder en god levestandard følger et fornuftigt forbrug med og det sikrer beskæftigelse i erhvervssektoren. På den måde sikres skatteindtægter som fører til mere velfærd og etableringen af nye institutioner og boliger.

– Det er vigtigt, at vi holder gang i hjulene og ikke efterlader nogen under COVID-19-krisen. Med en sund og stabil tilværelse kan vi sagtens sikre rammerne for vækst og fremgang i vores kommune på trods af en verdensomspændende pandemi, forklarer Michael Rosing.