Borger

Borgmester Charlotte Ludvigsen: Børn og unge skal inddrages mere

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Børn og unge skal i højere grad inddrages, når noget vedrører dem. Hvad enten noget handler om det enkelte barn eller en større gruppe af unge, er det Borgmester Charlotte Ludvigsens ambition, at inddragelsen skal forbedres. Det skal en ny strategi bane vejen for.

Smilet på Charlotte Ludvigsens læber var ikke til at tage fejl af, efter kommunalbestyrelsen godkendte den strategi, der skal sikre bedre inddragelse af børn og unge i sager, der er relevante for dem.

”Det glæder mig enormt meget, at vi nu får mere fokus på inddragelsen af børn og unge. Vi er kommet godt fra start med den brede borgerinddragelse med vores digitale platform Kommuneqarfiga, men det må ikke blive en sovepude. Børn og unge interesserer sig for mange andre ting. Derfor skal vi sætte ind med en mere relevant borgerinddragelse, som er målrettet børn og unge,” siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Den enkelte og fællesskabet skal inddrages

Strategi for inddragelse af børn og unge er en tilføjelse til den allerede eksisterende strategi for borgerinddragelse, og der er fokus på både individet og kollektivet.

For individet betyder det, at der kan blive tale om samtaler med sagsbehandleren, hvis der er sociale sager, der vedrører det enkelte barn eller unge. Der bliver ikke tale om et firkantet regelsæt, men en øget bevågenhed fra kommunens side, hvor den enkeltes alder, modenhed og øvrige relevante aspekter tages i betragtning.

For fællesskabet kommer det mere til at handle om inddragelse vedrørende eksempelvis en ny lejeplads eller ungdomsklub.

”Politikere og voksne generelt kan lære meget ved at lytte til børn og unge. De har ofte et anderledes perspektiv end voksne, og jeg mener, at vi skylder dem at komme til orde, når noget vedrører dem” siger en tilfreds borgmester.