Borger

Seks mio. kr. ekstra til sociale tiltag i Tasiilaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Budgetforliget for 2021 indeholder seks mio. ekstra til at styrke indsatsen for socialt udsatte børn og unge i Tasiilaq. Pengene skal gå til et mor-barn-hus og et ungecenter, og fra begge steder skal der ydes støtte og rådgivning.

”Det betyder meget for mig, at vi har kunne finde penge til at opprioritere dette område og indsatsen lokalt i Tasiilaq. I dag sætter vi handling bag vores ambitiøse politik for udsatte børn og familier 2020-2024” siger Borgmester Charlotte Ludvigsen.

Helt specifikt er der afsat 3,4 mio. kr. til et ungecenter og 3,15 mio. kr. til et mor-barn-hus.

”Anbringelse uden for hjemmet skal være den absolut sidste mulighed, og derfor vil vi med mor-barn-huset støtte familien, som er den vigtigste omsorgsgiver til barnet” siger gruppeformand for Samarbejdspartiet, Michael Rosing.

Samling af støtte i ungecentret

Idéen med ungecentret er at samle alle sociale initiativer, der vedrører børn og unge med særlige behov under ét tag.

Derfor bliver der tale både et bo- og behandlingstilbud, der kan benyttes af unge, som endnu ikke er klar til at kunne tage vare på sig selv i voksenlivet uden den nødvendige støtte. Det drejer sig oftest om unge som har været anbragt på en døgninstitution.

”Nogle af disse unge har været på døgninstitution andre steder, og hvis de ønsker at vende tilbage til Tasiilaq, er det vigtigt at kunne give dem støtte til det”, siger Demokraternes Justus Hansen, der selv er fra Tasiilaq.

Der kommer også til at være flere andre specifikke initiativer samt et pædagogisk dagtilbud til børn fra 12 år.