Borger

Ni OCN-kompetencebeviser overrakt i Paamiut

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Fredag d. 9. oktober 2020 var en festdag med masser af smil i Paamiut, hvor ni OCN-kompetencebeviser blev overrakt til borgere, som er tilknyttet Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri.

Områdeleder Andrine Jensen talte for borgerne og om både forløbet, og hvad borgerne har opnået kompetencebeviser i.

En af borgerne har opnået kompetencebevis gennem sit arbejde i køkkenet på alderdomshjemmet. Kontaktpersonen fra alderdomshjemmet var til stede og fortalte om borgerens fremskridt, og hvordan det havde været at være en del at processen i forhold til OCN-forløbet.

Ved overrækkelsen deltog borgernes sagsbehandler Else Mogensen og fagkonsulent Kristian Dahl også. Ud over deres kompetencebeviser fik borgerne en rose samt et gavekort fra Borgmester Charlotte Ludvigsen, som en påskønnelse af den gode indsats.

Stort tillykke!