Borger

Enig kommunalbestyrelse vedtager ny politik for udsatte børn og familier

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I kommunalbestyrelsen var der bred opbakning til politik for udsatte børn og familier 2020-2024. I de kommende år kommer der særligt fokus på tre områder.

På tirsdagens møde i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq var der enighed om, hvilken kurs kommunen skal slå ind på de næste fire år. Der er tale om en omfattende mængde af initiativer, som du kan læse i sin fulde længde her

De vigtigste prioriteringerne for de næste fire år bliver:

”Jeg er meget glad for, at vi er lykkes med at bryde stigningen i antallet af anbringelser, men det er ikke nok. Nu skal vi arbejde for at reducere antallet. Vi vil gerne arbejde for at hjælpe hele familien, med barnet i centrum og derfor er det vigtigt, at vi er nået til enighed om, hvordan vi fortsat skal arbejdet på tværs af partifarver.” siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Ud over de tre prioritetsområder, er der identificeret 11 konkrete faktorer, som kan føre til omsorgssvigt af børn, og som derfor bør undgås. Blandt faktorerne er boligproblemer, hvilket er et område, hvor Kommunen har set en del fremskridt de senere år, og hvor der fortsat er gode muligheder for konkret handling.