Borger

Søg tilskud til frivilligt arbejde

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Der er snart ansøgningsfrist for puljen til frivilligt arbejde med et socialt sigte. Se om I kan få støtte til jeres aktiviteter, og hvordan I ansøger

Kommuneqarfik Sermersooq værdsætter den frivillige indsats. Derfor afsætter kommunen årligt et beløb til puljen for frivilligt socialt arbejde. Formålet med puljen er at støtte projekter, der via frivilligt arbejde gør en positiv forskel for socialt udsatte børn og voksne.

Kommunen håber, at uddelingen af puljemidlerne vil støtte indsatsen mod sociale og sundhedsmæssige problemer og fremme det attraktive i at være frivillig.

Hvem kan søge?

Organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der ønsker at lave aktiviteter for målgruppen.

Ansøgningsfrist

1. oktober 2020

Find mere information og ansøgningsblanket her