Borger

Skal du fritages for at modtage digital post?

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Fra den 1. januar 2021 har alle borgere, fra 15 år, pligt til at tjekke deres digitale postkasse på e-Boks, da de skal kunne modtage vigtig post fra offentlige myndigheder. 

Nogle borgere er ikke i stand til selv at tjekke deres e-Boks konto, og kan derfor søge om fritagelse. Disse borgere vil derfor fortsat modtage fysiske breve. Hvis du er én af dem, eller du har et familiemedlem eller en nær ven, som skal fritages, så skal du henvende dig til din nærmeste borgerservice. Bemærk, at der er besluttet aldersbetinget ansøgningsfrister.

For at sikre de bedste betingelser for fritagelse af ældre borgere, og for at give borgerservicemedarbejderne gode forhold ifm. det administrative arbejde som følger med fritagelsen, er det besluttet at lave aldersbetingede ansøgningsfrister. De er som følger:

1) Den 31. oktober 2020 er ansøgningsfrist for personer, der den 1. januar 2021 er under 30 år
2) Den 30. november 2020 er ansøgningsfrist for personer, der den 1. januar 2021 er under 50 år
3) Den 31. december 2020 er ansøgningsfrist for personer, der den 1. januar 2021 er under 70 år

Du skal opfylde ét af følgende kriterier, for at kunne blive fritaget:

Du kan læse mere om Offentlig Digital Post her

Se åbningstider og kontaktoplysninger for kommunens borgerservicecentre her