Services

Selvstyret vil kontrollere kommunens boliger

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Ved at leje boliger fra private og leje dem ud til borgerne har Kommuneqarfik Sermersooq skaffet over 300 boliger i Nuuk. Selvstyret mener at det er en ulovlig fremgangsmåde og er derfor kommet på kontrolbesøg hos kommunen.

Bryder Kommuneqarfik Sermersooq loven i sin kamp for at skaffe flere offentlige boliger i Nuuk? Det mener Tilsynet under Indenrigsdepartementet i Selvstyret. Faktisk har tilsynet sat spørgsmålstegn ved om det overhovedet er en kommunal opgave at skaffe boliger til befolkningen. Igennem de seneste otte måneder har tilsynet forlangt og fået udleveret mere end 70.000 sider dokumentation, for hvordan Kommuneqarfik Sermersooq lejer boliger for at videreudleje dem til borgerne, men det er ikke nok til at stille dem tilfredse. Derfor er selvstyret i dag kommet på kontrolbesøg på rådhuset.

”Vi er blevet bedt om at udlevere mange dokumenter, og vi har efterkommet alle de ønsker vi kan, men selvstyret ønsker at se dokumenter der ikke eksisterer og de ønsker at modtage personfølsomme dokumenter, som de personlige kontrakter mellem Iserit A/S og de enkelte lejere. Det er dokumenter som persondataloven forbyder kommunen at have, og derfor kan vi naturligvis ikke udlevere dem”, siger Borgmester Charlotte Ludvigsen.

I alt den tid tilsynssagen har stået på, har Kommuneqarfik Sermersooq forsøgt at få selvstyret i tale, men har ikke en gang fået svar på sine henvendelser.

”Denne sag er et af de værste eksempler, jeg har set, på hvordan den offentlige sektor her i landet fungerer.  Selvstyret burde lige som os, have en interesse i at almindelige mennesker kan få en god bolig, men i stedet for at indgå i en dialog om hvordan vi sammen løser vores massive boligproblemer, vælger Selvstyret at bekrige os”, siger Charlotte Ludvigsen.

Se forløbet i hele boligsagen ved at klikke her:

Tidslinje


70.000 dokumenter