Borger

Kommuneqarfik Sermersooq støtter kulturlivet – du kan få økonomisk støtte [1]

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Sermeq Puljen giver igen økonomisk støtte til initiativer, som bidrager til kulturlivet i kommunen. Både kulturelle institutioner, foreninger og grupper af personer såvel som enkeltpersoner kan søge om tilskud frem til den 1. oktober – læs mere om, hvordan du gør.

 

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at skabe så rigt et kulturliv som muligt, og Sermeq Puljen er skabt alene med det formål. Puljen giver tilskud til at realisere projekter af forskellig karakter, og for at komme med i betragtning til dette, skal du/I have indsendt jeres ansøgning senest d. 1. oktober, hvis projektet skal med i årets andet ansøgningsrunde.

”Vi er spændt på at se, hvilke kulturprojekter der venter på at blive realiseret i vores kommune. Vi beder ansøgerne til at tage hensyn til de gældende restriktioner til forsamlinger grundet COVID-19. Derudover lægges der blandt andet vægt på, at kulturprojekter giver let adgang til at borgerne kan møde kunst og kultur i hverdagen. Ansøgninger modtages fra hele Kommuneqarfik Sermersooq og vil blive præsenteret for Rådet til Kulturfremme”, siger afdelingsleder Jula Maegaard-Hoffmann.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at sende en mail til: kultur@sermersooq.gl. Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

 

FAKTAKBOKS om Sermeq Puljen

Sermeq Puljens midler skal bidrage til, at der skabes nye, eksperimenterende kulturaktiviteter og at fremme samarbejdet mellem forskellige kulturaktører, private erhvervsliv og kommunens borgere.

Sermeq Puljen har to ansøgningsfrister om året: 1. marts og 1. oktober.

For flere information om Sermeq Puljen, klik på dette link: https://sermersooq.gl/da/borger/kunst-og-kultur/sermeq-puljen