Borger

Sådan fik hjemmehjælpen flere faglærte og færre sygedage

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Fokus på kerneopgaver, fælles værdier og dialog med de ansatte har løftet hjemmehjælpen på mange måder. Blandt andet er andelen af faglærte medarbejde steget fra 40 pct. til 80 pct. i Nuuk, mens sygefraværet er halveret.

Hjemmehjælpen i Nuuk har været gennem en lang og sej proces for at skabe positiv forandring. Det hårde arbejde har i dén grad båret frugt, og derfor er det planen, at de gode erfaringer skal viderebringes til Ittoqqortoormiit, Paamiut, Tasiilaq samt kommunens bygder.

Vejen til større tilfredshed blandt medarbejdere og modtagere af hjemmehjælp har været lang, men resultaterne taler deres eget tydelige sprog.

Der er sket en stor forøgelse af faglært arbejdskraft i hjemmeplejen. Man er gået fra at have 40 pct. faglærte og 60 pct. ufaglærte til en have en balance på 80 pct. faglærte og 20 pct. ufaglærte.

Samtidig er der sket et enormt fald af sygefravær og udeblivelser blandt medarbejderne i hjemmehjælpen i Nuuk. I løbet af et enkelt år er sygefraværet halveret, og antallet af udeblivelser er faldet til bare en femtedel. Hvis man sammenligner tallene i perioden fra januar til og med juli, ser det således ud:

2019

Sygedage:    443

Udeblivelser:  94

2020

Sygedage:     224

Udeblivelser:  21

Fælles værdier og fokus på kerneopgaver

Med så markant en forbedring på så kort tid er det selvfølgelig nærliggende at spørge, hvad har de gjort? Svaret ligger i hårdt og vedvarende arbejde. Et langt, sejt træk og ikke en hurtig vupti-løsning. Der har været forskellige ledere inde over, og personalet har været gennem flere omstillinger. Eksempelvis er der blevet defineret en række fælles værdier, hvilket har forbedret medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.

Derudover har der været lagt et stort fokus på kerneopgaverne i hjemmehjælpen. Arbejdsgangen er blevet forenklet, hvilket har frigivet mere tid til selve plejeopgaverne først på dagen og den dokumentation, der laves efterfølgende.