Borger

Qeqertarsuatsiaat: Fuldt hus under rensdyrsæson

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Borgmester Charlotte Ludvigsen var i Qeqertarsuatsiaat for at holde borgermøde om Qeqertarsuatsiaat nu – og i fremtiden. Besøget gav også anledning til at holde et møde med bygdebestyrelsen

Der var fuldt hus til borgermødet, selvom mange var taget på rensdyrjagt. Borgerne blev budt velkommen af borgmesteren, der gav ordet videre til embedsmanden for Anlæg og Miljø. Her blev der forklaret om anlæg og driftsprojekter i bygden. Hun takkede desuden for den kæmpe indsats borgerne har gjort med hensyn til skrald i bygden.

Efter oplæg fra Anlæg og Miljø blev borgerne sat i grupper og diskuterede, hvordan Qeqertarsuatsiaat vil se ud i fremtiden. Der blev livligt talt sammen, og tiden blev forlænget med ekstra fem minutter. Herefter blev drøftelserne fremlagt for borgmesteren. Et ønske om en åbning af Café samt et ønske om at forbedre fritidsklubben til børnene var på tale. Flere gjorde også opmærksom på, at ravne og ræve var et problem inde i bygden, da de roder rundt i affaldsposer, så skraldet bliver spredt ud over det hele. En af diskussionerne var også at der var boligmangel til de unge som vil gerne vende tilbage til deres hjemby.

Alle de fremlagte forslag blev skrevet ned og borgmesteren tog sig tid til at svare på de spørgsmål der blev stillet.

Møde med bygdebestyrelsen

Bygdebestyrelsen bestående af bygdebestyrelsesformand Ingvar Motzfeldt, Gertrud Henriksen og Anda Nathanielsen nåede også at fremlægge ønsker om forbedringer i bygden. Her blev der drøftet anlægsprojekter og boligsituationen i bygden.

Efter mødet med bygdebestyrelsen besøgte Charlotte Ludvigsen plejehjemmet Utoqqallak, hvor hun blev budt velkommen af lederen, Bente Johnsen. Her var der friskbagte boller og kaffe på kanden, mens borgmesteren sad og talte med beboerne. Lederen Bente Johnsen fortalte, at beboerne havde set frem til at mødes med borgmesteren, og at det var rart at få besøg.

Der var også tid til at få rundvisning på skolen og i børnehaven. Her blev der talt om udfordringer, og om hvordan dagligdagen er på de to steder.