Borger

Besparelser på sociale uddannelser stopper ildsjæle

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

En lille nedskæring på kan få store konsekvenser for udsatte børn og dem, der gerne vil hjælpe dem. ”Jeg ser ingen fremtid” lyder det fra en værdsat medarbejder i Tasiilaq, der må droppe at videreuddanne sig.

Bevillingerne til en række uddannelser inden for det sociale område, glimter ved deres fravær i dette års finanslov. Det er rådgivningsassistentuddannelsen, diplomuddannelsen i rådgivning, og efteruddannesen af socialrådgivere der alle er blevet lukket i løbet af de seneste år .

For medarbejdere som Mette Nuko betyder det, at hendes hjerte for samfundets udsatte borgere ikke kan kombineres med ambitionerne om at videreuddanne sig.

”Jeg ville rigtig gerne have videreuddannet mig inden for det sociale område og få værktøjer til at give mere professionel hjælp til de udsatte borgere, men den mulighed er der ikke længere, så jeg ser ingen fremtid. Jeg bliver nødt at søge andre job” siger Mette Nuko fra Tasiilaq.

”Vi har manglet sagsbehandlere i flere år, og det ville være bedst for os at få mere uddannet personale. Jeg ville gerne have uddannet mig”, tilføjer hun.

Lille besparelse – store konsekvenser

Den samlede besparelse for selvstyret er lille, men det er en besparelse, der kan blive meget dyr for kommunerne. Afskaffelsen af uddannelserne gør det nemlig sværere at tage et job inden for det sociale område, og det ender i sidste ende med et dårligere serviceniveau til de udsatte borgere.

At fraværet af de sociale uddannelser kan få konsekvenser, for den service som kommune yder, bekræftes af direktøren for områderet, Martha Lund Olsen.

”Rådgivningsassistenterne er meget vigtige for vores sagsbehandling. De mindre byer, hvor vi har svært ved at skaffe socialrådgivere, ville de være umuligt at behandle børnesager uden dem. Derfor bekymrer det mig meget, at selvstyret har stoppede deres uddannelse”, siger Martha Lund Olsen.

På længere sigt frygter Martha Lund-Olsen, at nedlæggelsen af uddannelsen betyde endnu større rekrutteringsproblemer på det sociale område. Rådgivningsassistent er nemlig ofte begyndelsen på en karriere inden for faget.

”De fleste af vores socialrådgivere, er uddannet på den decentrale uddannelse, og for at komme ind på den, skal man være rådgivningsassistent. Den decentrale socialrådgiveruddannelse er derfor også nedlagt, og det betyder, at vi om få år vil få endnu sværere ved at finde kvalificeret personale”, siger Martha Lund Olsen. At socialrådgivernes efteruddannelses også er blevet sløjfet, kan resultere i dårligere sagsbehandling for de mest udsatte børn.   

Kommunernes sagsbehandling på børneområdet har ofte fået kritik fra selvstyrets side, netop derfor har Kommuneqarfik Sermersooq svært ved at forstå at selvstyret ikke ønsker at støtte op om området. Den største udfordring på børneområdet er at skaffe kvalificeret personale, og den opgave kan kommunen ikke løfte selv. Det er selvstyret, der har uddannelsesområdet, og det skal løftes, hvis indsatsens skal lykkedes.