Borger

Lokal ekspertise skal løfte erhvervslivet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq har oprettet erhvervsråd i forskellige dele af kommunen for at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og Kommuneqarfik Sermersooq.

For at fremme erhvervslivet og betingelserne for aktørerne har Kommuneqarfik Sermersooq oprettet tre erhvervsråd –  Erhvervsråd Nuuk, Erhvervsråd Paamiut og Erhvervsråd Øst. Sidstnævnte er placeret i Tasiilaq, men har også repræsentanter fra Ittoqqortoormiit.

”Jeg er glad for at det er lykkes at få etableret de tre erhvervsråd i løbet af maj og juni. Vores fire byer er meget forskellige, og derfor er det vigtigt, at vi kan få råd og vejledning fra det lokale erhvervsliv, der ved, hvad udfordringerne er i deres by. Det er vigtigt, at det offentlige og det private forstår at samarbejde, og det kan de lokale erhvervsråd understøtte”, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Erhvervsrådene har både deltagelse af kommunalbestyrelsens politikere, medarbejdere i Kommuneqarfik Sermersooq samt lokale erhvervsfolk. Ideen er at skabe et forum, der skal rådgive de kommunale politikere omkring de temaer, som er relevante for erhvervslivet.

Formålet med dette er at sikre de optimale betingelser for vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv. Det skal blandt andet ske, ved at rådene kommer med input til en erhvervsplan for hele kommunen samt forslag til konkrete initiativer, der kan fremme erhvervsudviklingen.