Borger

Årets oprydningsindsats af amerikanske efterladenskaber er nu bestemt

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq fortsætter som udførende bygherrer for den nedsatte grønlandsk-danske styregruppe, der er ansvarlig for oprydningsindsatsen af amerikanske efterladenskaber inden for Sermersooqs kommunegrænser.

Igen i år står Kommuneqarfik Sermersooqs Drift- og Miljøafdeling i spidsen for oprydningsindsatsen af de amerikanske efterladenskaber inden for Sermersooqs kommunegrænser.

Indsatserne koncentrerer sig i år om tre sites: Whalerus Bay ved Ittoqqortoormiit, Ikkatteq ved Tasiilaq og Marraq syd for Nuuk.

Ved Whalerus Bay har kommunen lavet aftale med den lokale entreprenør ITT-byg, som skal indsamle, sortere og pakke de efterladte effekter/affald. Det pakkede affald forventes efterfølgende udskibet med ESANIs ind-charteret affaldsskib i løbet af september måned.

Ved Ikkatteq videreføres kontrakten med sidste års entreprenør, 60-north fra Sydgrønland. Erfaringerne fra arbejdet i 2019, hvor man fjernede 15.000 olietønder og andet metalskrot, skal videreføres i år. Det anslås, at der stadig henligger 25.000 olietønder og yderligere en stor mængde jernskrot og bygningsaffald herunder både asbest og PCB. Efter dette års indsats forventes det, at kommunen, turismerådet og lokale operatører, sammen udarbejder en plan for, hvordan området skal se ud i fremtiden og hvilke emner og artefakter, der skal forblive på Ikkatteq til glæde og gavn for turismeaktørerne i Østgrønland.

Den endelige oprydningsopgave ved Marraq udbydes i offentlig licitation til endelig og fuld oprydning i år. I forbindelse med indsatsen i 2019, blev en stor del jernskrot fjernet fra Marraq, og det vurderes, at de tilbageværende effekter kan fjernes inden for en overkommelig tidsramme i løbet af sensommeren.

For Kommuneqarfik Sermersooq har det været vigtig at bidrage til den politiske aftale omkring oprydningsarbejderne og derved sikre, at også grønlandske firmaer får mulighed for at deltage i oprydningsarbejderne for på den måde at oparbejde tilstrækkelig ”know-how” for den type opgaver.

Det overordnede arbejde koordineres i den grønlandsk-danske styregruppe, som består af Departementet for Forskning og Miljø, Miljø og fødevarestyrelsen i Danmark samt Forsvaret. Der er afsat i alt 180 mio. kr til oprydningen i forsvarsforliget for 2018-23.