Borger

Borgmester: Borgerne skal bestemme Hans Egedes fremtid

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

En borgerinddragelsesproces skal afgøre hvad der skal ske med Nuuks statue af Hans Egede.

Siden statuen af Hans Egede på nationaldagen blev overhældt med maling, er der opstået en debat om statuens fremtid.

”Det er en vigtig debat der har rejst sig omkring statuen, og der er mange stærke følelser på begge sider.  Jeg mener det rigtige at gøre i denne situation, er at tage en grundig diskussion med borgerne om statuens fremtid. Den beslutning vi træffer, kommer til at påvirke vores lands historie i generationer”, siger Charlotte Ludvigsen.

På de sociale medier har mange borgere efterspurgt øjeblikkelig handling, men Sermersooq-borgmesteren mener, at det er vigtigt, at der bliver truffet en beslutning der er i overensstemmelse med befolkningens ønsker. 

”En stor del af kritikken af Hans Egede går på, at han trak kristendommen og den vestlige livsstil ned over hovedet på grønlænderne. Derfor ville det være lidt ironisk, hvis ikke borgerne bliver inddraget i hvad man vil med hans statue.  At borgerne bliver hørt, før der bliver truffet beslutninger, viser jo hvordan vores samfund har forbedret sig siden statuen blev rejst for 98 år siden”, siger Charlotte Ludvigsen.

Statuen blev opført i 1922 som resultat af en privat indsamling. Den blev ved indvielsen givet til byens indbyggere. Ansvaret for statuen lå indtil 1953 ved KGH, hvorefter det blev overdraget til Nuup Kommunia. 

Borgmesteren forstår de blandede følelser omkring statuen. 

”Jeg kan forstå at folk har det meget blandet med statuen. Der skete mange overgreb i kolonitiden, og jeg kan kun tage afstand til de tanker der ligger bag koloniseringen. På den anden side er det en del af vores historie, og har været med til at forme det samfund vi har i dag” siger Charlotte Ludvigsen.

Borgerinddragelsen vil foregå via borgermøder og kommunens borgerinddragelsesplatform ”Kommuneqafiga”. Der vil også være mulighed for at komme med svar via brev. Processen vil blive igangsat hurtigst muligt og forventes at vare to måneder.