Borger

Borgernes tanker er vores bedste rettesnor

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Mere end 50 veloplagte paamiormiutter deltog i weekendens borgermøde i Paamiut, hvor både borgere og Kommuneqarfik Sermersooqs delegation blev klogere.

”Jeg er meget glad for at så mange engagerede Paamiut-borgere mødte op og viste interesse for kommunens arbejde. Samtidig er jeg dybt taknemmelig for, at de tog sig tid til at videregive deres ideer og meninger, for det er den bedste rettesnor, vi kan få som politikere, til at lave politiske tiltag, der passer til deres ønsker” sagde borgmester Charlotte Ludvigsen efter weekendens borgermøde.

De mere end 50 fremmødte borgere hørte først borgmesteren byde velkommen, hvorefter hun orienterede om COVID-19’s påvirkninger i vores kommune og informerede om den nye strategi for borgerinddragelse, som du kan finde mere om på https://kommuneqarfiga.sermersooq.gl/

Status og et kig fremad

Efter borgmesterens indledende orientering, gav hun ordet videre til Forvaltningen for Anlæg om Miljø, som gav en status på drifts- og anlægs opgaver i Paamiut, som de ser ud nu.

Paamiuts nye erhvervsråd blev desuden præsenteret, og her var det kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Rachlev, der i første omgang fortalte de fremmødte om de politiske tanker, der ligger til grund for etableringen af erhvervsrådet. Allerede tirsdag d. 16. juni bliver råddet officielt stiftet ved et konstitueringsmøde i Paamiut.

Hvad mener borgerne?

Efter borgmesterens og delegationens oplæg, fik deltagerne mulighed for at stille spørgsmål, hvilket er en vigtig del af borgermøderne. Da spørgsmålsrunden var overstået, satte borgerne sig sammen ved bordene for at diskutere, hvad de ville give borgmesteren med af kritik og idéer.

Borgernes tanker blev skrevet ned og overleveret til borgmesteren, som også kommenterede på dem, inden hun takkede borgene for den store tilslutning til mødet.