Borger

Flaskehals i trafikken kan forsvinde

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Den korteste vej mellem Nuuk og Qinngorput går via tunnelen, men da tunnelen er ensrettet, vælger mange bilister vejen gennem Nuussuaq for undgå at holde for rødt.  Om få år kan det være slut. En mulig udvidelse af tunnelen til to spor er medtaget som en mulighed i et kommende udbud af en tunnel til Siorarsiorfik.

I de seneste årtier er Nuuks befolkningstal vokset lang hurtigere end byens infrastruktur, og en tunneludvidelse vil kunne afhjælpe mange af de trafikale problemer som byen har i dag.

”En udvidelse af tunnelen vil være en gevinst for hele byen. Den vil fjerne trafik-køer og give mindre trafik gennem Nuussuaq, samt gøre vores veje sikrere og mere behagelige for bløde trafikanter. Derfor glæder det mig meget, at kommunalbestyrelsen har besluttet at tage denne mulighed med i udbuddet”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen.

Ved at lægge de to tunnelopgaver sammen, forventer kommunen at kunne opnå en betragtelig besparelse, da de nødvendige maskiner kun skal fragtes til Nuuk en gang, ligesom det nødvendige mandskab kun skal samles en gang.