Borger

Plan for gradvis åbning af skolerne i Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.


Alle skolerne i Nuuk åbnes igen onsdag d. 22. april

Mandag den 20. og tirsdag den 21. bruges til klargøring af lærernes skema og undervisning. Skolerne har ligeledes nødpasning disse dage.

Alle skoler kører undervisning på skift, så man kan sikre, at eleverne ikke samles i større grupper. Ligeledes deles frikvarters områderne i forskellige områder.

Hver skole har lavet deres deling af klasser i formiddagshold og eftermiddagshold i forhold til det lokalemæssig og arealmæssig forhold. Hver skole laver meddelelser til forældrene om hvilke klasser der møder på hvilke tidspunkter.

Plan for gradvis åbning for de større skoler:

  • Første hold kommer i skole hver dag kl. 08.00 – 11.30. Skolerne laver nødskema, der skal bruges indtil alt bliver normalt.
  • Anden hold kommer i skole hver dag kl. 12.30 – 16.00. Skolerne laver nødskema der skal bruges indtil alt bliver normalt.

Fritidsordninger er åbne, dog med sikring af, at eleverne så vidt muligt ikke samles i større grupper. Ude- og inde arealer bruges til mindre grupper.

Oftere rengøring og hyppig håndvask skal stadig køre efter henvisningerne fra myndighederne.