Borger

Erindring om kravet om betaling af jagtbevis inden 1. maj 2020

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Erindring om kravet om betaling af jagtbevis inden 1. maj 2020 samt fastholdelse af to-årskravet for at komme i betragtning til licenser til rensdyr og moskusokser.

Det erindres hermed fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, at jagtbeviser iht. de gældende bekendtgørelser for rensdyr og moskusokser skal være betalt inden 1. maj 2020 for at komme i betragtning til ansøgning om rensdyr- og moskusokselicenser i forbindelse med sommer- og efterårsjagten 2020. Der vil således ikke kunne ansøges om licenser til rensdyr og moskusokser, hvis man ikke har betalt jagtbeviset inden den 1. maj 2020.

To års bopælskrav

Det meddeles samtidig, at kravet om, at man på ansøgningstidspunktet skal have boet mindst to sammenhængende år i Grønland, for at komme i betragtning til kvoterede arter, herunder rensdyr og moskusokser fortsat er gældende.

Licenserne skal returneres

Samtidig har APNN konstateret, at mindre end halvdelen af de rensdyr- og moskusokselicenser, der udleveres, bliver returneret. Licenserne med fangstmelding skal returneres senest to uger efter, at fangstperioden er afsluttet og dette gælder også, selv om man ikke har fanget noget. Mangelfuld returnering af fangstmeldinger, gør det svært at vurdere status for de enkelte rensdyr- og moskusoksebestande.

Endelig skal det meddeles at der pr. 15. april 2020 har 57 % personer med fritidsjagt-bevis og 86 % personer med erhvervsjagtbevis betalt jagtbevis, og dermed berettiget til at søge rensdyr- og moskusokselicenser. Desuden mangler ca. 200 personer at få erhvervsjagtbevis, som har søgt om dispensation derom.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fi-skeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl