Borger

Amarngivat – Et tilbud målrettet udsatte forældre med små børn

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Forvaltningen for Børn og Familie ønsker at styrke den tidlige forebyggende indsats for gruppen af udsatte gravide og forældre med børn i alderen 0 – 3 år. ”Vi er derfor rigtigt glade for, at vi pr. 1.4.2020 har etableret et tilbud i Amarngivat, hvor vi hjælper og støtter udsatte forældre. Vores ambition er, at alle børn i Tasiilaq kan få en god start på livet. Vi ved fra forskningen, at en tidlig indsats er det bedste for barnet”, siger Uju Petersen, Formand for Udvalg for Børn og Familie.

Umiddelbart efter påske åbnes tilbuddet. Formålet med indsatsen er, at småbørn sikres en god og tryg start på livet, ved at barnets forældre sikres omfattende støtte og vejledning i udførelsen og varetagelsen af forældreskabet. Dette sker via tæt opfølgning og støtte fra sundheds- pædagogisk- og socialfagligt personale med viden og kompetencer i arbejdet.

Amarngivat vender tilbage til rødderne

Da Amarngivat i sin tid åbnede, var det netop for at hjælpe samfundets mest udsatte børn. Stedet har fungeret ved, at børn kunne komme og gå, som de ville, og det har fungeret godt gennem mange år, hvor også  børn fra velfungerende familier uden særlige behov for hjælp har benyttet stedet. Desværre er der mange sårbare familier i Tasiilaq, og derfor ønsker Børne- og Familieforvaltningen nu, at Amarngivat skal være et sted, hvor man koncentrer sig om at hjælpe dem, der har mest brug for det.

Ingen ændringer i resten af de kommunale fritidstilbud

Det ændrede fokus hos Amarngivat kommer ikke til at betyde besparelser i de resterende de kommunale tilbud. Det vil fortsat være gratis for alle børn og unge under 18 år at bruge skiliften, sportshallen og andre af kommunens faciliteter. Skolepasningen for børnene 1-3 klasse kører videre som altid, og det gælder også for fritidsklubben samt og ungdoms- og kulturhuset for de større børn.  

Uju Petersen

Formand for Udvalg for Børn og Familie

Lene Warwick

MI Chef/Fagchef Børn og Familie Tasiilaq