Borger

Socialservice i Nuuk er fortsat åbent

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med socialservice i Nuuk, er der fortsat åbent. En række forholdsregler gælder dog på nuværende tidspunkt, og derfor opfordrer vi til, at du henvender dig telefonisk.

Socialservice i Nuuk er fortsat åbent for alle, der har brug for understøttelse og hjælp. Det er de normale åbningstider, der gælder – både ved personligt fremmøde og telefoniske samtaler. Særlige forholdsregler er dog trådt i kraft, og det betyder, at du skal være opmærksom på, at der er begrænsninger på, hvor mange mennesker, der lukkes ind i socialservice ad gangen. Denne forholdsregel er trådt i kraft for at sikre både borgeres og medarbejderes helbred ved, at der ikke færdes for mange mennesker i social service samtidig. Vi opfordrer til, at du tager din kontakt til socialservice over telefonen, da det både vil give en mere smidig og sikker sagsbehandling.

Det tilstræbes, at alle betjeninger gøres så korte som muligt. Det kommer i forlængelse af, at socialservice følger de aktuelle restriktioner i Nuuk om maksimalt 10 personer i en forsamling, og dermed holdes sagsbehandlingstiden på et minimum for at betjene flest mulige borgere. Hvis der skal ske en opfølgning efter en samtale, vil dette foregå per telefon.

Hvis du har en borgersamtale med socialservice gennemføres denne over telefonen, og kommunen vil ringe dig op på jeres aftalte tidspunkt.

Hvis du har en aftale med socialservice opfordres du til at tage kontakt per telefon eller mail.

Du kan kontakte socialservice på:

Telefon: 36 76 00
Mail: si@sermersooqo.gl