Borger

Sermersooq fremrykker ordrer og betaler hurtigere

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq ser på mulighederne for at støtte det lokale erhvervsliv under den nuværende Corona-krise

Begrænsningen af smitten af Covid-19 har allerede sat store dele af det grønlandske samfund i stå.  Det er umuligt at forudse de økonomiske konsekvenser af pandemien og hvordan de kommer til at påvirke det grønlandske erhvervsliv.

På rådhuset i Nuuk er borgmester Charlotte Ludvigsen imidlertid begyndt at sætte hjælpeforanstaltninger i gang for de virksomheder, der er blevet ramt på økonomien.

”Jeg har bedt administrationen om at betale alle regninger fra private virksomheder øjeblikkeligt, i stedet for at vente på de normale betalingsfrister, netop for at sikrer at vore leverandører har penge i kasse i denne usikre tid”, siger Charlotte Ludvigsen.

For at hjælpe de lokale virksomheder er kommune også begyndt at overveje hvilke opgaver der kan fremskydes, for at skabe en øget omsætning lokalt.

”I den kommende tid vi sætte det vedligeholdsarbejde der er planlagt på vore institutioner, skoler an andre bygninger i gang.  Arbejdet var først planlagt til senere på året eller til næste år, men for at støtte de lokale virksomheder sætter vi det i gang nu. Det vil give arbejder til en lang række af kommunes håndværksmester i en periode hvor der ellers er langt mellem ordrene”, Charlotte Ludvigsen.  

Blandt de erhvervsgrupper der er særligt hårdt ramt er de udøvende kunstnere.  Kommuneqarfik Sermersooq har i lighed med resten af landet aflyst alle kulturarrangementer på ubestemt tid. Kommune har imidlertid valgt at lave online kulturarrangementer på Facebook i stedet i stedet.

”På den måde får borgerne stadig noget for kulturpengene, og en række kunstnere får mulighed for at få en indtægt”, siger Charlotte Ludvigsen.

Blandt andet Danmark, USA og England har allerede iværksat massive hjælpepakker, der skal hjælpe borgere og virksomheder igennem den internationale krise.  Hvis tiltag som udskydning af skat og eller direkte større skal indføres i Grønland skal det gøre på nationalt plan, men Sermersooq-borgmesteren lover at hun er klar til at strække sige langt for at sikre de lokale virksomheder. 

”Der skal ikke være nogen tvivl om at vores primære fokus er på stoppe smitten med Covid-19, men vi bliver også nødt til at sikre at vores samfund fungerer når pandemien er overstået. Vil bliver alle nødt til at gøre hvad vi kan for at sikrer vores kommune stadig har arbejdspladser og virksomheder ikke også bliver ofre for Coronavirus”, siger Charlotte Ludvigsen.

Kommuneqarfik Sermersooq har på nuværende tidspunkt betalt regninger for 41 millioner kroner før betalingsfristen.