Services

Regler for nødpasning

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.


Vejledende principper om samfundsvitale arbejdspladser og ret til nødpasning for medarbejdere, som besidder sådanne.

En række medarbejdere i den private og offentlige sektor arbejder på såkaldt samfundsvitale arbejdspladser. Der har været rejst spørgsmål om hvem der konkret varetager samfundsvitale opgaver, hvem der træffer beslutning om at en arbejdsopgave er at anse som samfundsvital, og om rettigheder til børnepasning for sådanne medarbejdere.

Dette notat besvarer ikke fuldt ud disse spørgsmål for alle medarbejdere, men søger at fastlægge nogle overordnede principper, som kan virke som vejledende i tvivlstilfælde.

  1. ”Produktionsgrønland” skal opretholdes så vidt muligt. Det vil sige, at særligt den private sektor skal opretholde den videst mulige grad af almindelig aktivitet.
  2. Vitale offentlige funktioner, såsom (men ikke begrænset til) sundhedsvæsen, forsyning og lønudbetaling, skal opretholdes.
  3. Der skal søges proportionalitet i tiltag, så vi som samfund er klar til at starte op igen hurtigst muligt, når Corona-perioden er overstået.
  4. Uanset nedlukning af dagsinstitutioner og skoler m.v. tilbyder kommunerne nødpasning til børn af medarbejdere, som skal varetage samfundsvitale opgaver.
  5. Det en fuldt ud en ledelsesbeslutning at afgøre, om en medarbejder varetager en samfundsvital opgave. Det er således ikke op til den enkelte medarbejder at træffe beslutning herom.
  6. I det tilfælde medarbejdere, som er (gjort) bekendt med, at de varetager samfundsvitale opgaver, er fraværende fra arbejdspladsen med henblik på pasning af egne børn, anses dette som ulovligt fravær fra arbejdspladsen, for hvilket der ikke ydes lønkompensation.
  7. For par, hvor den ene varetager en samfundsvital opgave, og den anden er hjemsendt eller hjemmearbejdende fra den offentlige sektor, gælder det, at den partner, som er hjemsendt må forestå børnepasningen.

De foreliggende principper omfatter aktuelt alene Nuuk. De vil ligeledes kunne finde anvendelse i øvrige byer, hvor den offentlige sektor officielt bliver lukket ned, med de modifikationer som situationen tilsiger.

Dette forventes løbende udbygget.

Naalakkersuisut

Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik

Departementet for Finanser