Borger

Kursus giver bedre familiepleje

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Forvaltning for Børn og Familie har gennemført et kursus, hvor 40 plejeforældre har været med for at lære mere om medfødte alkoholskader. Og det har været særdeles udbytterigt ifølge en deltager, som kommunikationsafdelingen har talt med.

I forrige weekend var 40 plejeforældre samlet til et kursus i Nuuk, hvor emnet var børn og unge med medfødte alkoholskader. Mandag og tirsdag blev et lignende kursus gennemført for kommunens fagpersoner.

”Kurset var super godt og relevant – især fordi det ikke kun var teoretisk. Underviserne brugte flere konkrete eksempler på situationer, som vi kunne nikke genkendende til, men som vi ikke har været sikre på, hvordan vi skulle håndtere. Det ved vi meget mere om nu”, siger Maja Nielsen, som er en af plejeforældrene.

Plejefamilierne gennemgik et program, der var tilpasset gruppen, men det ligner meget programmet for fagpersoner, så der er tale om professionelle redskaber, som kursisterne får med hjem.

”Jo mere viden vi har, jo mere og jo bedre kan vi hjælpe børnene og de unge”, siger Maja Nielsen.

Ud over kurset i Nuuk bliver der gennemført et lignende kursus for fagpersoner og plejere i Tasiilaq i denne uge.