Services

Borgmesteren informerer om Covid-19

Borgmester Charlotte Ludvigsen om Kommuneqarfik Sermersooq under Corona-krisen. I dag fortæller borgmesteren blandt andet om de hjemløses situation og om kultur i en karantæneperiode.