Borger

Ny digital platform letter foreningslivet for både borgere og foreninger

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Med den nye hjemmeside Sammisassat.gl bliver det nemmere for foreninger og borgere at få overblik over foreningstilbud og modtage praktiske oplysninger. Hjemmesiden fungerer som borgerens samlede indgang til foreningslivet, og gør det nemmere for foreningerne at informere om og administrere sine aktiviteter

Det kan være både tids- og ressourcekrævende at drive en forening. Med den nye hjemmeside – Sammisassat.gl – bliver det nu nemmere at drive forening. Hjemmesiden skal frigive tid for foreningerne til at gøre det, de er sat i verden for. Det forklarer afdelingsleder i Sundhed og Fritid Akannguaq Lennert:

– Vi ved, at foreningerne bruger rigtig meget tid på administrationsopgaver. Hvis man er medlem af en badmintonklub, vil man nok hellere spille badminton end at holde styr på excel-ark og indbetalinger. Med den nye hjemmeside forsøger vi at gøre det nemmere at drive en forening, forklarer han.

På Sammisassat.gl kan foreninger holde styr på medlemskontingenter, søge offentligt tilskud og informere medlemmer om egne aktiviteter. Det betyder, at opgaver som tidligere ofte har været administreret på mange forskellige måder nu samles i ét system. Det gør det både nemmere for foreninger, borgere og kommunen.

Borgere kan søge på Sammisassat.gl og få overblik over, samt til- og afmelde sig aktive foreninger i Nuuk, og derudover holde styr på deres medlemskab. Foreningerne er selv ansvarlige for at opdatere relevante og aktuelle informationer på hjemmesiden. På sigt kan Sammisassat.gl også benyttes af foreninger og medlemmer til at holde styr på og betale kontingent.

– Vi håber selvfølgelig, at foreningerne vil tage god imod platformen, vi har skabt. Det er ikke bare meningen, at administrationen skal være nemmere i foreningen. Vi sigter også efter at foreningerne bliver mere synlige for borgerne, så endnu flere får lyst til at være en del af foreningerne i Nuuk. Men det kræver selvfølgelig også, at foreningerne bidrager til Sammisassat.gl, siger afdelingsleder for Sundhed og Fritid Akannguaq Lennert med et smil.

Du kan finde hjemmesiden her.