Borger

Et vigtigt skridt mod en Co2-neutral kommune

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq holdte Åben Kommune mandag den 3. februar, for alle der havde interesse i at høre om Kommuneqarfik Sermersooqs energi- og klimavenlige tiltag.

ESANI a/s er Grønlands Nationale Affaldsselskab, som skal stå for, at bygge forbrændingsanlæg i henholdsvis Nuuk og Sisimiut. Forbrændingsanlæg der skal sørge for, at affald fra andre byer og bygder bliver modtaget og brændt.

Et af indsatspunkterne for Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse er ”styrkelse af kommunens samlede indsats for miljø- og klimaindsatser, genbrug og affald”, derfor har Kommuneqarfik Sermersooq haft interesse i, at få analyseret forskellige muligheder med henblik på at få vedtaget en endelig strategi på området.

En af de strategier er at få et så lavt et Co2-aftryk som muligt. Her har samarbejdspartnerne Rambøll iværksat et indledende studie, der skal vise, om det kan betale sig at lave et helt nyt projekt i forbindelse med de nye forbrændingsanlæg, som kan mindske Co2 aftrykket. En del af den Co2 som produceres ved afbrænding af affaldet, kan nemlig genanvendes til e-fuel som et vigtigt skridt på vejen til at gøre Grønland selvforsynende, eller man kan vælge at sælge det til resten af verden.

Men alt dette er stadig kun en vision, et projekt på et tidligt stadie. Blandt andet forklarer Miljøchef Frank Rasmussen, at tankerne for kommunens fremtidige miljøindsats, er ren røg fra forbrændingsanlæggene.