Borger

Sermersooq: Overdrag nu de boliger til kommunerne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I 2019 steg antallet af indbyggere i Nuuk med over 400 personer i forhold til 2018. I mens indbyggertallet stiger, er 108 af selvstyrets lejemål i tomgang. Det er ikke godt nok, mener borgmesteren.

Det fremgår af et svar fra Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen til Justus Hansen, at 108 lejemål, som INI A/S administrerer på vegne af selvstyret, er i tomgang. Det vil sige, at de ikke er i brug på grund af renovering, skimmelbehandling, udlejningsvanskeligheder eller afventer bygningsejerens stillingtagen til enten nedrivning eller renovering.

I takt med at befolkningstallet i Nuuk fortsat stiger og dermed sætter boligmarkedet under yderligere pres, kunne 108 lejemål eller ledige grunde udgøre en god mulighed for skabe flere tiltrængte boliger i Nuuk.

– Diskussionen om hvad der skal ske med de tomme boliger har stået på for længe. Tiden er inde til, at der træffes en beslutning. Som borgmester for en by, hvor vi står i akut boligmangel, er jeg bestemt ikke tilfreds med selvstyrets ubeslutsomhed. Vi har behov for handling nu, mener Borgmester Charlotte Ludvigsen.

I de seneste fire år har kommunerne og selvstyret forhandlet om at overdrage selvstyrets udlejningsboliger til kommunerne, men til trods for principiel enighed om sagen, er beslutningen blevet udsat flere gange, og det er stadig ikke sat en endelig dato på overdragelsen. 

Sermersooq-borgmesteren mener at sagen om de tomme boliger illustrere, at det haster med at få selvstyrets udlejningsboliger overdraget til kommunerne.

– I Kommuneqarfik Sermersooq oplever vi de store konsekvenser som boligmanglen har. Både i form af hjemløshed, og virksomheders manglende muligheder for at trække arbejdskraft til byen. Det er et problem vi tager meget alvorligt. I 2019 tog vi derfor 350 nye offentlige boliger i brug og jeg sikker på at vi under ingen omstændigheder ville lade 108 lejligheder stå tomme, siger Charlotte Ludvigsen.

Der er i dag mere end 2000 personer på venteliste til en offentlig bolig i Nuuk alene ved det kommunale selskab Iserit.