Borger

Ny aftale om dagrenovation i Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Den 1. januar trådte den nye kontrakt for dagrenovation i Nuuk i kraft. Kontrakten er resultatet af et længere forløb med prækvalifikation og kontraktforhandlinger, med den renovatør som havde budt ind på opgaven – Nuuk Transport. Den ny kontrakt løber over en 7-årig pe riode, og renovatøren skal hente affald fra alle husstande der er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning. En 7-årig kontrakt bevirker, at renovatøren har tid og mulighed for at investere i materiel og køretøjer, der er endnu bedre for arbejdsmiljøet i forbindelse med indsamling af affald.

Ingen ændringer i indsamlingsinterval eller tømningsdage 

”Hos Sermersooq Affaldscenter er vi glade for at fortsætte samarbejdet med Nuuk Transport, og vi kan meddele, at der ingen større ændringer vil ske i forbindelse med indgåelsen, da renovatøren er den samme som hentede frem til nytår 2019/2020. Således kan man som borger forvente, at affaldet bliver hentet helt som det plejer” udtaler Frank Rasmussen, Miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq.

Chipsystem skal sikre planmæssig afhentning

Over det sidste år har Nuuk Transport hentet affald efter et chipsystem, som hjælper til at sikre, at alle stativer på ruterne bliver hentet som planlagt. Chipsystemet viser, om renovatøren har været ved stativet og gør opmærksom på, hvilke adresser der stadig mangler tømning. ”Brugen af chipsystemet har bevirket, at der er sket et markant fald i antallet af henvendelser til Affaldscenteret vedr. uregelmæssigheder i afhentningen dagrenovation. Antallet er faldet fra hele 775 henvendelser i 2018 til bare 267 henvendelser i 2019. Det er altså et fald på mere end 500 henvendelser, hvilket er rigtig flot”, understreger Frank Rasmussen.

Bedre arbejdsmiljø ved afhentning af renovation

Som en del af den nye dagrenovationskontrakt skal arbejdsforholdende i forbindelse med afhentning af dagrenovation i Nuuk forbedres. I 2020 vil Sermersooq Affaldscenter således være ekstra opmærksom på reglerne for placering af stativer jf. Affaldsregulativ for private fra 2018, ligesom der vil blive arbejdet på ændringer og skærpelser af reglerne for placering i det kommende regulativ for 2021.

Sortering eller ej?

Sermersooq Affaldscenter har længe overvejet mulighederne for sortering af glas og metalemballage, således at det ikke fremover bliver en del af det almindelige affald. ” Vi er som udgangspunkt meget interesserede i starte en sorteringsordning, og vi har også interesserede partnere, som kan byde ind på afhentningen. I sidste ende afhænger opstart af en sorteringsordning dog om, og evt. hvornår, en pantordning for glas og metal vil træde i kraft. Vi afventer således selvstyrets udmelding omkring dette”, fortæller Frank Rasmussen

Spørgsmål til afhentninger og affald generelt?

Er du en del af den kommunale indsamlingsordning, skal spørgsmål om afhentning og affald generelt altid rettes direkte til Sermersooq Affaldscenter og ikke til renovatøren. På Affaldscenteret er man klar til at besvare din henvendelse på mail affald@sermersooq.gl eller på tlf. 36 74 11 (på hverdage mellem 10 og 12). Husk også, at du kan følge med på facebooksiden ”Sermersooq Affaldscenter”, hvor der løbende lægges nyheder og driftsmeddelelser op. Du finder facebooksiden her: https://www.facebook.com/Affaldscenteret/