Borger

Der er valg til lokaludvalg i Paamiut – og du er inviteret!

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

21. januar er der valg til lokaludvalg i byerne Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Lokaludvalgene står for at igangsætte lokale projekter og aktiviteter og understøtte dialogen mellem kommunalbestyrelsen og borgere. Lokaludvalget i Paamiut har skabt mange resultater i den seneste valgperiode.

Helhedsplan, børnenes dag og velkomstkomité for familien Kjeldsen er bare nogle af de projekter, lokaludvalget i Paamiut har været involveret i eller sat i gang i den seneste valgperiode.

Som lokaludvalgsmedlem har man i fællesskab med byen mulighed for at sætte sit præg på udviklingen. De lokale udvalg er sat i verden for at mindske afstanden mellem kommunalbestyrelsen og borgerne i byerne i kommunen. Derfor er lokaludvalgsmedlemmer også med til at understøtte kommunalbestyrelsen og myndigheder i forbindelse med lokale spørgsmål. Det har stort værdi for byerne og Kommuneqarfik Sermersooq at have et dygtigt lokaludvalg.

For Lucia Møller Grønvold, der er formand for lokaludvalget i Paamiut, er det et vigtigt og glædeligt arbejde lokaludvalget foretager sig.

– Der er ingen tvivl om, at det er glædeligt at arbejde som medlem af lokaludvalget. Det kan til tider være udfordrende, fordi vi skal tage hensyn til mange ønsker. Vi arbejder for det fælles bedste. Når vi kan se at andre beboere er glade for det, vi har arbejdet for, så bliver vi selvfølgelig glade, forklarer lokaludvalgsformand Lucia Møller Grønvold.

I Paamiut har lokaludvalget lavet en helhedsplan, som udstikker retningen for byens indsatsområder i fremtiden. Det kan være i form af legepladser, bybelysning eller byforskønnelse. Planen rummer lokaludvalgets og kommunalbestyrelsens vision for den fysiske udvikling af Paamiut. Det har blandt andet ført til opførelsen af bænke og pavilloner i Paamiut, som forskønner byen og gør den endnu dejligere at bo i.

Velkomstkomité for familien Kjeldsen

Efter en jordomsejling ankom Dorthe og Jens Kjeldsen til Paamiut i deres sejlbåd i sommeren ’19. På dagen havde lokaludvalget en velkomstkomité for parret med kaffemik i forsamlingshuset og fællesspisning i idrætshallen med en flot middag. Arrangementet havde enorm opbakning, hvor mange var mødt op på havnen for at byde familien velkommen hjem til Paamiut.

– Man er altid nervøs for, om byen vil tage godt imod det, vi sæter i gang. Men vi blev bare rigtigt glade for at se, den enorme opbakning Paamiut leverede til arrangementet. Så mange mødte op for at byde familien Kjeldsen velkommen hjem. Når et arrangement lykkes, så bliver man både stolt og glad som lokaludvalgsmedlem, fortæller lokaludvalgsformand Lucia Møller Grønvold.

Stem og stil op til valg til lokaludvalg

21. januar 2020 er der igen valg til lokaludvalg i Paamiut. Det betyder, at du har mulighed for at få indflydelse på byens udvikling fremadrettet. For lokaludvalgsformand Lucia Møller Grønvold er det vigtigt at opfordre borgerne til at deltage.

– Jeg ser gerne, at vi får flere unge ind i lokaludvalget. Vi mangler simpelthen det unge perspektiv, og vi vil rigtig gerne have nogen, der har mod på det. Paamiut skal være en by, der er dejlig at bo i for alle. Og derfor har vi brug for at høre fra alle, forklarer lokaludvalgsformand Lucia Møller Grønvold med et smil.

For at stille op til lokaludvalget skal du være fyldt 16 år og bo i byen, du stiller op i. Valget foregår d. 21. januar, kl. 19 i forsamlingshuset i Paamiut.

For at stille op til valg til lokaludvalg, skal du melde dit kandidatur på dit lokale kommunekontor senest fredag, d. 17. januar, kl. 14.

I kommunalbestyrelsen er man også glad for de dygtige og engagerede lokaludvalg. Herunder kan du se Borgmester Charlotte Ludvigsen forklare, hvorfor du skal stille op til lokaludvalget.


Har du brug for en påmindelse om, at du skal stemme til valg til lokaludvalg i din by? Tilmeld dig Facebook-begivenheden her og bliv påmindet på Facebook.