Borger

Borgmesterens nytårstale: Borgerne skal have gavn af den positive udvikling

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Det forgangne år har været et godt år i Kommuneqarfik Sermersooq. Det går godt med økonomien, kommunen får flere borgere, og arbejdsløsheden er historisk lav.

”Den lave arbejdsløshed betyder, at vi politikere i kommunalbestyrelsen også i fremtiden vil have penge til at hjælpe de borgere, der har mest brug for det. Når flere borgere går på arbejde og betaler skat, får vi flere penge til udsatte børn, folkeskolen, boligbyggeri og alle de andre vigtige opgaver”, siger Borgmester Charlotte Ludvigsen.

Lav arbejdsløshed betyder desværre også ubesatte stillinger, og derfor understreger borgmesteren, at vi skal huske at sætte pris på dem, der hver dag knokler inden for deres felt.

”Vi mangler pasning til vores ældre, og vi mangler arbejdskraft i forbindelse med byggerierne. Vi bliver ligesom nødt til at indse, at kommunen ikke kan løfte problemet alene, men at det er nødvendigt at samfundet tager medansvar, såfremt vores børn og ældre skal have nogle, der passer dem, og såfremt der skal bygges. Derfor er der stadig brug for jer, og har man et arbejde af den slags, så tak for indsatsen!”

Der er stadig familier, som har det svært, og det er vigtigt at fortsætte med at målrette den rigtige hjælp, så alle kan få gavn af den positive udvikling. Det er en opgave, som hverken kommunen, erhvervslivet eller civilsamfundet kan løse alene, hele samfundet skal træde til.