Borger

Nuuks nye byskole er rustet til fremtiden

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Hvis alt går efter planen, står Nuuks nye byskole klar til brug i 2023, og verden står ikke stille indtil da. Ny forskning baner vej for nye pædagogiske metoder, og derfor har det været vigtigt, at byggeriet skaber nogle fleksible rammer, som giver mulighed for at tage de nye metoder i brug.

Direktør i Forvaltningen for Børn og Skoler, Helene Berthelsen, udtaler: ”Jeg er glad for at netop dette projekt blev valgt, da det er fleksibelt og giver store muligheder for at imødekomme fremtidige pædagogiske metoder”.

Helene Berthelsen og skoleinspektør Karno Lynge har været glade for processen, hvor forvaltningen, skoleinspektører, trinledere, specialklasselærere og pædagoger har været aktivt inddraget i udformningen af et brugerprogram i samarbejde med Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S.

”Dette er i videst muligt omfang med til at sikre, at rammerne for børnene, lærere og øvrige ansatte vil blive gode”, siger Helene Berthelsen, der i øvrigt mener, at det vil være med til at skabe bedre muligheder for, at børnene kan få et godt fundament til deres videre uddannelsesforløb.

Plads til fremtidens pædagogiske koncepter

Bedømmelsesudvalget har haft fokus på, hvordan man på længere sigt skaber de bedste rammer for alle børn. Både de ressourcestærke og sårbare børn skal have noget ud af deres skolegang, og blandt andet derfor faldt valget på det tilbud, der giver de bedste muligheder for at tilrette undervisningen ved at sætte det enkelte barn i centrum.

Desuden kommer der nogle fordele af at have en større skole, der kommer børnene til gode.

”På en større skole er det lettere at skabe rammer, så alle børn føler sig godt tilpas. Det giver også bedre muligheder for at udvikle pædagogiske koncepter, for flere lærere og pædagoger under samme tag er ensbetydende med flere sparringspartnere” siger Karno Lynge.