Borger

Udvalgsformand kritiserer "Naalakkersuisuts handlingsplan for at mindske omsorgssvigt af børn"

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Uju Petersen, som er Formand for Udvalget for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq, mener slet ikke, at Naalakkersuisuts handlingsplan for at mindske omsorgssvigt af børn kommer til at gøre en forskel

 Det er en mangelfuld handlingsplan, som Naalakkersuisut har sendt i høring ifølge Uju Petersen, som er formand for Udvalget for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq. Målet for handlingsplanen er at mindske omsorgssvigt af børn, men udvalgsformanden mener ikke, at planen kommer til at ændre noget for de udsatte børn.

 En del af kritikken går på, at departementet vil gøre sundhedsområdet til en del af familiecentrenes opgaver.

  ”Det er helt galt. Dels er det brud på kommunernes selvbestemmelsesret, og ikke mindst er familiecentrene et tilbud til de mest udsatte børn og familier, og ikke et alment tilbud til alle”. Siger Uju Petersen.

 Manglende fokus på de udsatte

Derudover hæfter Uju Petersen sig ved, at der stort set ikke er sagsbehandling af børnesager og behandlingstilbud til børn og familier i planen.

”Tilbuddet MANU er et tilbud til alle, og derfor forventes det, at det primært er de ressourcestærke familier, der kommer til at benytte det. Der mangler tilbud, som er skræddersyet til de udsatte familier”, siger Uju Petersen-

 Et andet kritisk punkt af planen er fraværet af socialrådgivere. I øjeblikket uddannes der mellem fem og otte socialrådgivere om året, og bare i løbet af den seneste måned har der været 15-20 stillingsopslag med efterspørgsel af socialrådgivere. Derfor er der ifølge udvalgsformanden brug for at få startet nye hold af rådgivningsassistenter og en decentral socialrådgiveruddannelse.

 Sat ud på et sidespor

Afslutningsvis er formanden utilfreds med, at det påstås, at kommunerne har været inddraget i arbejdet. ”Under forløbet har der været en enkelt workshop og en seminariedag, hvor de centrale punkter ikke har været drøftet”, siger han