Borger

Perioden af frit lejde for aflevering af metalskrot forlænges

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Sermersooq Affaldscenter tilbyder nu at man som erhvervsdrivende gratis kan komme af med sit jern- og metalskrot samt miljøbehandlede skrotbiler. Ordningen løber til og med d. 31. oktober 2019.

Sermersooq Affaldscenter konstaterer, at der flere steder i byen er ophobet betydelige mængder jern- og metalskrot. Særligt ved industriområder og på virksomhedsarealer, henligger der store mængder, som skæmmer bybilledet. Efter frit lejde perioden kan virksomheder, forvente besøg fra kommunens Miljøtilsyn, såfremt der stadig henligger jern- og metalskrot på deres respektive arealer.

Sermersooq Affaldscenter gør samtidig også opmærksom på, at Affaldscenteret som den eneste virksomhed i Nuuk har miljøgodkendelse til at modtage og behandle jern- og metalskrot. Det er således på nuværende tidspunkt, ikke lovligt at indlevere denne affaldstype til andre virksomheder end Affaldscenteret såfremt man vil bortskaffe det i Nuuk.     

Indlevering af affaldet skal ske til modtagestationen ved Affaldscenteret. Ved indlevering af større mængder, skal Affaldscenteret adviseres før indlevering

Regler for affaldet

Ved indlevering skal de normale regler for indlevering overholdes. Affaldet skal således være:

Ved indlevering benyttes virksomhedens affaldskort. Indleverede mængder vil fremgå af faktura uden beregning i denne periode.